Dokładność systemu CGM Glunovo i3  

Miarą dokładności pomiarów systemów CGM (system ciągłego monitorowania glikemii – nie wymagający skanowania) lub FGM (system monitorowania glikemii FLASH – wymagający skanowania) jest MARD (mean absolute relative difference). 
MARD wyrażony jest w % i oznacza średnią błędu bezwzględnego między wartościami CGM a wartościami referencyjnymi  (pomiar glukozy we krwi żylnej).

MARD to miara błędu – zatem im niższa jest jego wartość, tym system jest bardziej dokładny.
Chociaż istnieją kontrowersje dotyczące dokładnego punktu odcięcia dla dokładności, testy wykazały, że dalsze obniżenie MARD ≤10% w stosunku do wartości referencyjnych ma niewielkie dodatkowe korzyści.

  • W wieloośrodkowym badaniu klinicznym system CGM Glunovo i3 wykazał wysoką dokładność zarówno w ciągłym monitorowaniu glikemii w czasie rzeczywistym, jak i przewidywaniu trendów poziomu glukozy.1
  • MARD dla systemu CGM Glunovo i3 wynosi 9,38%1
MARD = 9,38%1
  • System CGM Glunovo i3, przez 14 dni pracy, charakteryzuje się doskonałą dokładnością i ograniczonym ryzykiem klinicznym w porównaniu do pomiarów glukozy we krwi żylnej, w zakresie 2,2-22,2 mmol/L (40-400 mg/dL).1

1 Ran Meng, Tianwei Gu, Fan Yang, Jie Liu, Qichao Sun, Dalong Zhu “Performance Evaluation of the Glunovo® Continuous Blood Glucose Monitoring System in Chinese Participants with Diabetes: A Multicenter, Self-Controlled Trial” Diabetes Ther 2021 Oct 26. doi: 10.1007/s13300-021-01171-2.

IMPORTER ORAZ PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ :
Genexo Sp. z o. o.
ul. Gen. Zajączka 26
01-510 Warszawa, Polska
tel. (+48 22) 839 11 99
fax (+48 22) 839 23 12
www.genexo.pl
www.cgmgenexo.pl
www.genexodladiabetyka.pl

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL W UNII EUROPEJSKIEJ:
Llins service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Niemcy
Tel.:(+49) 175 4870819

PRODUCENT:
Infinovo Medical Co, Ltd.
3rd Floor, 6th Building, No.888 Zhujiang Road, Rudong, 226400 Jiangsu, Chiny
tel.: (+86) 0513 68928098
fax:(+86) 0513 68928019
www.infinovo.com

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.