Koszt systemu CGM Glunovo i3 w roku 2024*

REFUNDACJA DLA OSÓB OD 18.  DO 26. R.Ż. 

SENSOR systemu CGM Glunovo® i3 
14-dniowy

 • Odpłatność 30%
 • KOD  R.03.01  
 • Limit 250 zł brutto/ szt., 3 szt./ miesiąc

Koszt po refundacji:

 • Cena za pierwszy, drugi i trzeci sensor systemu CGM Glunovo i3: 39,00 zł brutto/szt.
 • Każdy sensor wystarcza na 14 dni aktywnej pracy 

TRANSMITER systemu CGM Glunovo® i3 

112-dniowy

 • Odpłatność 30%
 • KOD R.04.02   
 • Limit 970 zł brutto/ rok

Koszt po refundacji:

 • Cena za pierwszy transmiter systemu CGM Glunovo i3: 77,70 zł brutto/ szt.
 • Transmiter wystarcza na 112 dni aktywnej pracy

REFUNDACJA DLA OSÓB POWYŻEJ 26 R.Ż. 

SENSOR systemu CGM Glunovo® i3 
14-dniowy

 • Odpłatność 30%
 • KOD R.03.02  
 • Limit 510 zł brutto/ miesiąc

Koszt po refundacji:

 • Cena za pierwszy, drugi i trzeci sensor systemu CGM Glunovo i3: 39,00 zł brutto/szt. 
 • Każdy sensor wystarcza na 14 dni aktywnej pracy 

W okresie 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych przysługuje refundacja na 13 sensorów Systemu CGM Glunovo® i3.

TRANSMITER systemu CGM Glunovo® i3 
112-dniowy

 • Odpłatność 30%
 • KOD R.04.02   
 • Limit 970 zł brutto/rok

Koszt po refundacji:

 • Cena za pierwszy transmiter systemu CGM Glunovo i3: 77,70 zł brutto/ szt.
 • Transmiter wystarcza na 112 dni aktywnej pracy

ZAKUP BEZ REFUNDACJI (CENA 100%)

SENSOR systemu CGM Glunovo® i3 

14-dniowy

 • Cena: 130,00 brutto/ szt. sensora  
 • Na 28 dni użytkowania Systemu CGM Glunovo i3 potrzebne są 2 szt. sensora

TRANSMITER systemu CGM Glunovo® i3 

112 – dniowy

 • Cena: 259,00 zł brutto/ 1 szt. transmitera 

* Dane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Zasady refundacji  Systemu CGM Glunovo® i3  2024

Od stycznia 2024 obowiązywać będą  nowe zasad refundacji systemów ciągłego monitorowania stężenia glukozy CGM.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 października  2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie od 1 stycznia 2024 zarówno sensor jak i transmiter Systemu CGM Glunovo® i3 zostały objęte refundacją.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ REFUNDOWANY  SYSTEM CGM GLUNOVO® i3 ?

PACJENCI OD 18 ROKU ŻYCIA DO 26 R.Ż. 

 1. z cukrzycą typu 1 albo 3, wymagający intensywnej insulinoterapii z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej),
 2. albo  glikogenozą, 
 3. albo hiperinsulinizmem wrodzonym.

Transmiter – z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.04.01 lub R.05.01, lub R.05.02.

Sensor – z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.03.02 lub R.03.03, lub R.05.01, lub R.05.02; z zastrzeżeniem, że liczba sensorów (14 dniowych) podlegających refundacji, nie może przekroczyć 13 sztuk w przedziale 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 100 sztuk (dotyczy sensorów 14-dniowych) w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia (z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów).

PACJENCI >  26 R.Ż. 

 1. z cukrzycą typu 1 albo 3, wymagający intensywnej insulinoterapii z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej),
 2. albo  glikogenozą, 
 3. albo hiperinsulinizmem wrodzonym. 

Transmiter – z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.04.01 lub R.05.01, lub R.05.02.

Sensor- z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.03.01 lub R.03.03, lub R.05.01, lub R.05.02 oraz limitem do 5 sztuk sensorów miesięcznie.

Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 100 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia (z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów).

CO JEST POTRZEBNE BY UZYSKAĆ REFUNDOWANY SYSTEM CGM?

Refundowane sensory i transmitery systemu  CGM Glunovo i3 wydawane są na podstawie zlecenia na wyroby medyczne, wystawionego przez uprawnionego lekarza.

KTO MOŻE WYPISAĆ ZLECENIE NA SYSTEM CGM?

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii
 • kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

IMPORTER ORAZ PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ :
Genexo Sp. z o. o.
ul. Gen. Zajączka 26
01-510 Warszawa, Polska
tel. (+48 22) 839 11 99
fax (+48 22) 839 23 12
www.genexo.pl
www.cgmgenexo.pl
www.genexodladiabetyka.pl

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL W UNII EUROPEJSKIEJ:
Llins service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Niemcy
Tel.:(+49) 175 4870819

PRODUCENT:
Infinovo Medical Co, Ltd.
3rd Floor, 6th Building, No.888 Zhujiang Road, Rudong, 226400 Jiangsu, Chiny
tel.: (+86) 0513 68928098
fax:(+86) 0513 68928019
www.infinovo.com

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.