Jak działa CGM Glunovo i3?

CGM Glunovo i3 działa poprzez cienką elektrodę przymocowaną do podstawy sensora. Elektrodę sensora umieszcza się, przy pomocy aplikatora, na brzuchu, pod skórą. Elektroda sensora dokonuje odczytu stężenia glukozy w płynie śródtkankowym – czyli glukozy znajdującej się w płynie między komórkami. Sensor mierzy poziom glukozy a transmiter bezprzewodowo, co 3 minuty, przesyła informacje do aplikacji w smartfonie. Odczyty poziomu glukozy z systemu CGM Glunovo i3 zwykle są opóźnione około 5 do 10 minut w porównaniu do odczytów z glukometru (odczyt z krwi włośniczkowej).

ZAAPLIKUJ SENSOR

Przyłóż sensor do brzucha. Zwolnij/ Przesuń pomarańczowy przycisk na aplikatorze. Naciśnij szary przycisk na górze aplikatora.

UMIEŚĆ TRANSMITER

Wsuń transmiter (węższą stroną)       w podstawę sensora. 
UWAGA! Podczas mocowania transmitera do sensora muszą być słyszalne dwa kliknięcia – tylko wtedy mamy pewność, że transmiter i sensor przylegają do siebie prawidłowo.

SPARUJ SYSTEM CGM 

Pobierz i zainstaluj aplikację Glunovo, wprowadź dane dotyczące sensora i transmitera. Następnie odczekaj 190 minut, aby sensor rozgrzał się i wykonaj pierwszą kalibrację przy użyciu glukometru.

IMPORTER ORAZ PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ :
Genexo Sp. z o. o.
ul. Gen. Zajączka 26
01-510 Warszawa, Polska
tel. (+48 22) 839 11 99
fax (+48 22) 839 23 12
www.genexo.pl
www.cgmgenexo.pl
www.genexodladiabetyka.pl

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL W UNII EUROPEJSKIEJ:
Llins service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Niemcy
Tel.:(+49) 175 4870819

PRODUCENT:
Infinovo Medical Co, Ltd.
3rd Floor, 6th Building, No.888 Zhujiang Road, Rudong, 226400 Jiangsu, Chiny
tel.: (+86) 0513 68928098
fax:(+86) 0513 68928019
www.infinovo.com

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.