Zasady refundacji CGM 

Od stycznia 2023 zmieniły się zasady refundacji systemów ciągłego monitorowania stężenia glukozy CGM.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ REFUNDOWANY  SYSTEM CGM?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie refundację mogą otrzymać:

Pacjent do ukończenia 26 r.ż. 

Pacjenci z cukrzycą typu 1 albo 3, leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej).

Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 50 sztuk (dotyczy sensorów wymienianych co 10 dni) albo 100 sztuk (dotyczy sensorów wymagających wymiany co 6 lub 7 dni) w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia

Pacjent >  26 r.ż. 

Pacjenci z cukrzycą typu 1 albo 3, wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej).

Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 100 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia

CO JEST POTRZEBNE BY UZYSKAĆ REFUNDOWANY SYSTEM CGM?

Refundowane sensory i transmitery systemów CGM  wydawane są na podstawie zlecenia na wyroby medyczne, wystawionego przez uprawnionego lekarza.

KTO MOŻE WYPISAĆ ZLECENIE NA SYSTEM CGM?

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii,
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

ZASADY REFUNDACJI SYSTEMÓW CGM 

CGM (P.135 i P.136)  

Refundacja dla osób do 26 r.ż. 
została dopasowana do długości trwania sensora  

 • sensory 10-dniowe do 3 szt./miesiąc z limitem 250 zł za szt. (P.135) 
 • sensory 6-dniowe oraz 7-dniowe do 5 szt./miesiąc z limitem 145 zł za szt. (P.135)
 • sensory 180-dniowy, raz na 6 miesięcy, z limitem 4 500 zł, (refundacja dla osób pomiędzy 18-26 r.ż.) (P.135B)
 • transmitery 3-miesięczne – 350 zł – raz na 3 miesiące (P.136)
 • transmitery roczne – 970 zł – raz na rok (P136A)
 • Odpłatność 30%

Wprowadzenie limitów pasków testowych:  

1. 50 sztuk/mc dla sensorów 10-dniowych
2. 100 sztuk/mc dla sensorów 6-7 dniowych 
3. 200 sztuk/6 mc dla sensorów 180-dniowych

Refundacja dla osób powyżej 26 r.ż.   

 • sensory- limit finansowania 510 zł miesięcznie (bez względu na długość działania sensora), limit 5 szt. / miesiąc (135A) 
 • wyjątek: Sensor 180-dniowy,  raz na 6 miesięcy z limitem  3 060 zł czyli 6 x 510 zł
 • transmitery  – refundowane jak u osób do 26 r.ż.
 • Odpłatność 30%  

Wprowadzenie limitów pasków testowych: 100 sztuk/miesięcznie

IMPORTER ORAZ PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ :
Genexo Sp. z o. o.
ul. Gen. Zajączka 26
01-510 Warszawa, Polska
tel. (+48 22) 839 11 99
fax (+48 22) 839 23 12
www.genexo.pl
www.cgmgenexo.pl
www.genexodladiabetyka.pl

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL W UNII EUROPEJSKIEJ:
Llins service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Niemcy
Tel.:(+49) 175 4870819

PRODUCENT:
Infinovo Medical Co, Ltd.
3rd Floor, 6th Building, No.888 Zhujiang Road, Rudong, 226400 Jiangsu, Chiny
tel.: (+86) 0513 68928098
fax:(+86) 0513 68928019
www.infinovo.com

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.